La biotecnologia, clau per a la innovació industrial

Industrial Biotech Seminar at Expoquimia (4-5 d’octubre 2017) >> Descarrega’t el programa.


En el nostre entorn, es parla sovint de la biotecnologia com una eina que ha revolucionat la medicina: nous medicaments de base biològica, seqüenciació genètica que permet conèixer millor les causes de moltes malalties, identificar biomarcadors que assenyalin amb alta precisió les cèl·lules afectades i dissenyar tractaments a mida per a grups reduïts de pacients o, fins i tot, per a una persona en particular.

Però el potencial transformador de la biotecnologia va molt més enllà d’aquestes aplicacions, i la seva entrada en els més diversos sectors productius i industrials —producció i transformació d’aliments, química, embalatges, energia…— té una capacitat transformadora que tot just s’ha començat a explotar.

D’altra banda, la biotecnologia industrial està cridada a jugar un paper clau en el pas d’una economia lineal, com la que ara domina el nostre sistema, cap a una economia circular, molt més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, capaç de gestionar de forma intel·ligent els residus industrials i orgànics, perquè aquests es reincorporin al cicle productiu i redueixin el consum de matèries primeres escasses.

Ja no es tracta només de reduir les emissions de CO2, ara parlem per exemple de transformar aquests gasos, mitjançant processos biotecnològics, en combustibles o en productes químics —formiat, acetat, etanol, butanol, etc.— utilitzables en altres processos industrials. El repte avui és fer que aquests processos millorin la seva eficiència —a través de la enginyeria metabòlica dels microorganismes implicats i amb el disseny de bioreactors més eficients— per fer-los comercialment més competitius i més atractius per a les empreses.

D’altra banda, indústries com la cosmètica s’estan beneficiant de l’ús de cèl·lules vegetals com biofactories de productes d’alt valor afegit, que es pren valor del seu origen natural, alhora que incideixen positivament en la sostenibilitat mediambiental, reduint el consum d’aigua i de sòl i les emissions de CO2.

Aquests seran alguns dels temes que es debatran els propers dies 4 i 5 d’octubre, al seminari sobre biotecnologia industrial, que acollirà Expoquimia, el gran esdeveniment internacional de la química que se celebra cada tres anys a Barcelona. Emmarcada en la Barcelona Industry 4.0 Week, s’integra en una oferta diversa i engrescadora per a tots els qui estiguin interessats en la innovació (impressió 3D, Internet de les coses, química verda…). Però amb una vintena de ponents —amb destacats especialistes internacionals, com François Monnet (Solvay), Sean Simpson (LanzaTech), Dirk Weuster-Botz (TU Munich), Luis Gosalbez (Optibiotix), o Joanna Dupont-Inglis (EuropaBio)— el seminari Industrial Biotech té molt a oferir als que volen saber més dels canvis que ens aboquen ineluctablement cap a una bioeconomia que faci el nostre món sostenible. ♦

 

Deixa un comentari